Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 26 2016

idylla
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viatoniewszystko toniewszystko
idylla
www.flickr.com/photos/corran105/25138787203 www.flickr.com/photos/corran105/21858715870 www.flickr.com/photos/corran105/21859003668 www.flickr.com/photos/corran105/23485875095 expressions-of-nature

by Jason Parker

Devils Spring System, Florida
idylla
idylla
Reposted fromFlau Flau viaderschlaefer derschlaefer
idylla
4766 401b 500
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viapatos patos
idylla
idylla
idylla
8747 4b71 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaMissySleepy MissySleepy

August 25 2016

idylla

green as hope
Reposted fromTextureOfMyBlood TextureOfMyBlood viapatos patos
idylla
idylla
idylla
9702 5bc4 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viailovegreen ilovegreen
idylla
6668 bf68 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viailovegreen ilovegreen
idylla
8440 44f2 500
Reposted fromhatifnati hatifnati viailovegreen ilovegreen
idylla
1303 72fd 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viailovegreen ilovegreen
idylla
idylla
idylla
5402 6299
Reposted fromennomane ennomane viacalvados calvados
idylla
4656 5284 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viacalvados calvados
idylla
Reposted fromLane Lane viacalvados calvados
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl